Llawysgrifau Cymru, 800–1800.

Jump to English Version

Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddathlu cyhoeddi A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes gan Daniel Huws.

Y prif siaradwyr fydd Ceridwen Lloyd-Morgan, Bernard Meehan, a Paul Russell.

Derbyniwyd dros ddeg ar hugain o bapurau adrannol yn y Gymraeg a’r Saesneg ar agweddau ar lawysgrifau o Gymru, gan gynnwys eu gwneuthuriad, paleograffeg, ysgrifwyr, noddwyr, casglwyr, astudiaethau testunol a chyflwyno digidol.

Gall myfyrwyr geisio am fwrsariaethau tuag at gostau mynychu’r gynhadledd (manylion i ymddangos cyn hir).

Am fwy o wybodaeth am y gynhadledd cysylltwch â Dr Angharad Elias, Swyddog Gweinyddol, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH,

Ffôn: (01970) 636543   E-bost: a.elias@cymru.ac.uk

Welsh Manuscripts, 800–1800.

This conference will be held jointly by the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies and the National Library of Wales to celebrate the publication of A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes by Daniel Huws.

The plenary speakers will be Ceridwen Lloyd-Morgan, Bernard Meehan, and Paul Russell.

Over thirty sectional papers have been received in Welsh and English on aspects of manuscripts of Welsh provenance, including their construction, paleography, scribes, patrons and collectors, textual studies and digital presentation.

Students may apply for bursaries towards their attendance costs (details to follow).

For more details about the conference contact Dr Angharad Elias, Administrative Officer, University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies, The National Library of Wales, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3HH

Phone: (01970) 636543   E-mail: a.elias@wales.ac.uk